Selecteer een pagina

Onze diensten

Vortex Consultancy helpt u succesvol te zijn
in het bereiken van uw doelen.

Vanuit een geïntegreerde bedrijfskundige benadering en met onze diepgaande kennis van sectoren en bedrijfsprocessen, creëren wij praktische en werkbare oplossingen en brengen wij de verandering en beweging die noodzakelijk zijn om te kunnen excelleren in uw branche. In het veranderproces leveren wij projectmanagement en/of -ondersteuning, advisering en opleidingen. Daarnaast organiseren wij jaarlijks terugkerende vakinhoudelijke events en ontwikkelen wij nieuwe, innovatieve tooling die u in staat stellen continu voorop te lopen.

none
Programma, Project & Change Management

Change. Delivered.

Wij helpen u tastbare, blijvende en geaccepteerde resultaten te behalen binnen de overeengekomen tijdslijnen, het budget en de kwaliteitseisen. Wij managen projecten volgens de door u gehanteerde methodieken, zoals Prince2, Agile, IPMA of ISO 21500.

Veranderingen zijn alleen succesvol als de mensen die erdoor worden geraakt, willen en kunnen veranderen. Daarom besteden wij speciale aandacht aan de veranderbereidheid van de organisatie, het creëren van draagvlak en adequaat projectleiderschap.

Wij helpen u bij:

 • Het ontwerpen, plannen, managen en opleveren van complexe projecten en programma’s.
 • Het ontwikkelen van een robuuste business case.
 • Het definiëren van de gewenste uitkomsten (deliverables). Indien nodig organiseren wij hiervoor een aantal stakeholder workshops.
 • Het in kaart brengen en beheersen van de projectrisico’s.
 • Het in kaart brengen van knelpunten, de kritieke paden en afhankelijkheden met andere projecten.
 • Het opzetten van het projectteam.
 • Het leveren van projectondersteuning (PMO).
 • Het managen van het budget, afhankelijkheden, resources, en de planning.
 • Het managen van en rapporteren over de voortgang van het project.

U bepaalt zelf de mate waarin u wilt worden ondersteund. Ook is ‘turn key’ implementatie mogelijk.

Strategie en Control

Ondernemen met vertrouwen.

Wij zijn in een heel nieuw tijdperk aangeland in de geschiedenis van de mensheid. Sommigen noemen het de digitale revolutie, anderen noemen het datatijdperk of zelfs de tweede machinetijdperk. Wij leven in een wereld waarin data en technologie een hoofdrol spelen. Vrijwel ieder bedrijf is een data- of technologiebedrijf geworden. Verandering en disruptie zijn het nieuwe normaal geworden. In sneltreinvaart worden bestaande businessmodellen omver geworpen. Al deze ontwikkelingen brengen enorme kansen met zich mee, maar kennen ook zeer grote uitdagingen. Denk aan groei, innovatie, talent, wet- en regelgeving, het hebben van een digitale strategie.

Wij helpen organisaties bij het ontwikkelen van winnende strategieën en het nemen van de juiste beslissingen voor het aangaan van de uitdagingen waar zij voor staan, nu en in de toekomst.

Compliance

Compliance betreft het aantoonbaar voldoen aan de voor de organisatie relevante wet-en regelgeving en standaarden. De laatste jaren hebben organisaties te maken met steeds meer en steeds complexere wet- en regelgeving. Nieuwe regels volgen elkaar in een hoog tempo op. De gevolgen van het niet (tijdig) voldoen aan deze regels, lijken steeds zwaarder te worden, terwijl ook het toezicht op naleving lijkt toe te nemen. Hierdoor staan organisaties steeds vaker bloot aan aanzienlijke compliance risico’s.

Wij zijn specialist in compliance vraagstukken en adviseren o.a. op:

 • Het inrichten van een effectieve compliancefunctie.
 • Het inrichten van een adequaat compliance raamwerk.
 • Het in kaart brengen, kwantificeren en beheersen van compliancerisico’s door middel van compliance risk assessments en het uitvoeren van compliance monitoring programma’s.
 • Het op een effectieve en efficiënte wijze implementeren van vereisten die specifiek gelden voor de financiële sector, zoals anti-witwasregelgeving en anti-terrorismeregelgeving (4e AML richtlijn, Wwft, Wft), MiFID, Solvency en Basel richtlijnen, etc.
Risk Management

Risico. Bewust.

Degelijk risk management helpt de organisatie bij het nemen van gefundeerde beslissingen. Wij helpen onze klanten bij het in kaart brengen, kwantificeren en beheersen van hun bedrijfsrisico’s door het uitvoeren van risk assessments, het inrichten van de benodigde beheersmaatregelen en het monitoren van de werking ervan. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten bij het integreren van ‘losse’ risk management activiteiten naar een integraal en organisatie-breed risk management raamwerk.

Wilt u weten hoe wij SIRA’s, ERM en ORM hebben ingericht en uitgevoerd voor onze klanten en hoe u deze kunt inzetten als strategisch instrument? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij vertellen u er graag over.

Operations

Uw bedrijfsprocessen zijn het hart van uw organisatie. Onze dienstverlening richt zich op het optimaliseren, continu verbeteren en controleren van de bedrijfsprocessen, zodat u meer waarde creëert, kosten vermindert en verspilling tegengaat.

Wij helpen u door middel van:

 • Business Process Management
  Dit betreft het inrichten, beschrijven, modelleren, analyseren en verbeteren van uw bedrijfsprocessen. Niet alleen worden hiermee de processen in kaart gebracht, ook kunnen door middel van procesanalyse de quick wins zichtbaar worden gemaakt. Daarnaast hoort ook de inrichting van de administratieve organisatie (AO) en de interne controles (IC) tot de dienstverlening, waarmee betrouwbaarheid van informatievoorziening wordt gegarandeerd. Ook richt onze dienstverlening zich op het vertalen van de eisen voor compliance en risicomanagement naar concrete maatregelen in de procesinrichting.
 • Operational Auditing
  Dit betreft het controleren van effectiviteit van de bedrijfsprocessen. Zo voeren wij onder meer audits uit in het kader van kwaliteitsmanagement of in het kader van (compliance) risk management. Daarnaast helpen wij u bij de inrichting van uw interne auditorganisatie en bij het creëren van gedegen `audit trails’ om de werking van de processen aantoonbaar te kunnen maken.
 • Kwaliteitsmanagement en Quality Assurance
  Dit betreft het continu verbeteren en optimaliseren van uw bedrijfsprocessen om zodoende de klanttevredenheid te verhogen doorat u in staat bent beter te voldoen aan de eisen van deze klanten.