Over ons

Wij geloven dat kennis in combinatie met een hechte samenwerking met klanten, professionals en collega’s de sleutel is tot succesvolle veranderingen. Wij bieden onze klanten kostenefficiënte oplossingen voor het aangaan van de uitdagingen waar zij voor staan, nu en in de toekomst. Wij willen de status quo doorbreken waarin de toegang tot hoogwaardige kennis slechts is voorbehouden aan een beperkte groep organisaties. Dit doen wij door het beschikbaar stellen en delen van onze kennis, ervaring, technologie en netwerk en door het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve manieren voor het ontsluiten daarvan.

‘It is our mission to help our partners excel and to be an excellent partner.’

Vanuit een geïntegreerde aanpak werken wij samen met onze opdrachtgevers aan het brengen van verandering en beweging die noodzakelijk zijn voor het excelleren in uw branche. Onze klanten kiezen voor ons vanwege onze methodiek, onze unieke wijze van samenwerken en onze ervaren adviseurs. Wilt u kennismaken met ons en met onze dienstverlening of wilt u weten hoe wij kunnen bijdragen aan het behalen van uw doelstellingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Onze dienstverlening:

Meer over ons

Publicaties

Foto-impressie van het Compliance & Risk Congres 2017

Van het Compliance & Risk Congres is een foto-impressie opgesteld van de foto’s die door Asha Gaalman zijn gemaakt.

Verslag en presentaties van het Compliance & Risk Congres 2017

Permanent Change and Disruption

Compliance en Risk. Na het goed bezochte congres Permanent Change and Disruption van Vortex Consultancy op 20 juni 2017 zal niemand meer kunnen volhouden dat risk management en compliance geen spannend en sexy vakgebied is. Ruim 160 professionals kwamen bij elkaar om te luisteren naar een aantal inspirerende sprekers, in break-out sessies met elkaar van gedachten wisselen en te netwerken. Dat alles onder de bezielende en soms “brutale” leiding van dagvoorzitter Jort Kelder.

Na een korte introductiefilm schetst Jort Kelder op zijn eigen, licht cynische wijze de aanleiding voor de sterk toegenomen aandacht voor het vakgebied: schandalen bij de banken, de FIFA, de politiek en cybercrime. Permanent Change and Disruption dus. In de financiële wereld, maar zelfs een stukje daarbuiten maken de noodzaak van regelgeving en toezicht pijnlijk duidelijk. Dat dit toezicht niet altijd eenvoudig te realiseren is, schetst Patrick Hoedjes van de Europese toezichthouder EIOPA in zijn bijdrage. Veel landen, veel verschillende regels en culturen zorgen ervoor dat toezichtskader Solvency 2 nog lang niet overal is geland en is ingeregeld.

Een mooi kijkje in de Britse financiële wereld krijgen we van Joris Luyendijk, de schrijver / journalist die zich twee jaar lang onderdompelde in de Londonse city en in zijn bestseller ‘Dat kan toch niet waar zijn’ een ontluisterend beeld schetst van de praktijken van de bankiers en de angst die er ontstaat als het dreigt mis te gaan. Zeker voor wie het boek nog niet heeft gelezen een prachtig verhaal, dat zich laat vertellen als een jongensroman.

De bijdrage van Willemieke van Gorkum van De Nederlandse Bank (DNB) vormt qua sfeer en inhoud een groot contrast met het verhaal van Luyendijk. Dat kan ook niet anders. Als toezichthouder wil je toch vooral misstanden voorkomen en waken over de integriteit van de sector. Daarvoor is het wel nodig dat het toezicht meebeweegt met de ontwikkelingen in de financiële wereld. Aan de hand van een drietal scenario’s schets van Gorkum de mogelijkheden en de manier waarop het toezicht zich zal moeten aanpassen.

Drie sprekers die genoeg input hebben gegeven voor een geanimeerde paneldiscussie waarbij naast de sprekers onder meer Leo de Boer van het Verbond van Verzekeraars, Dr. Svetlana Borovkova van de UvA en privacy advocaat Menno Weij deelnemen. Veel interactie met de zaal maakt duidelijk dat er nog veel onopgeloste zaken zijn. Van wetenschap tot privacy, van theorie naar de dagelijkse praktijk. Dagvoorzitter Jort Kelder geeft veel ruimte aan de verschillende inzichten om toch vooral ook even wat dieper op de materie in te gaan. Dat het programma daardoor wat uit de tijd loopt neemt iedereen gewoon op de koop toe. Tijdens de daaropvolgende, overigens prima verzorgde lunchbreak, wordt er volop gediscussieerd, gelachen en gefilosofeerd over oplossingen voor de geponeerde stellingen en dilemma’s.

Dan de middag. Wat is het moeilijk kiezen tussen de vele thema’s van de break-out sessies. Vortex Consultancy is er in geslaagd een inhoudelijk sterk en heel divers programma neer te zetten. Een programma dat zeer veel kanten van het Compliance en Risk vakgebied belicht. Om er een paar te noemen: nieuwe ontwikkelingen zoals Blockchain technologie, trends in het toezicht en de transitie van riskmanager naar risk coach. Maar ook over hoe je binnen het vakgebied je boterham kunt verdienen, voorbereid bent op cybercrime en de vaart erin krijgt en het overzicht houdt met Agile werken en continious delivery. In drie rondes kunnen de bezoekers deelnemen aan de voor hen meest interessante onderwerpen.

De veelheid aan onderwerpen laat nog maar eens zien hoe Compliance en Risk in beweging is. Technologie, ethiek, harmonisering, nieuwe en creatieve toetreders, cybercrime. Allemaal zaken waardoor de moderne Compliance en Risk professional en de toezichthouders zich een weg moeten banen om hun werk goed te kunnen doen: het bewaken van de integriteit van de sector.

De laatste twee plenaire sessies worden gegeven door Svetlana Borovkova, onderzoeker bij onder meer de UvA en Mr. Dop Kruimel, officier van justitie en verantwoordelijk voor het fraudeteam.

Eerstgenoemde toont een veelheid aan cijfers over de rol en het effect die de (social) media hebben op het vak. Haar theorie blijft niet onbesproken. Vooral omdat veel aanwezigen twijfelen aan de betrouwbaarheid van het uitgangspunt van haar onderzoek: financiële journalisten en hoe betrouwbaar zijn die dan? Leuk om tijdens deze sessie de zaal even rond te kijken en vooral te letten op de lichaamstaal van sommige kritische toehoorders.

Dop Kruimel, tot slot ,vertelt hoe witwaspraktijken in elkaar steken en appelleert aan de aanwezigen vanuit de sector om toch voor hun rol als poortwachter serieus te nemen. Want veel geld wordt via de financiële sector geprobeerd legaal te maken. Op allerlei manieren waarbij in de huidige tijd bitcoin constructies zich mogen verheugen in grote belangstelling van minder welwillende types. Een keynote waarbij het vooral Jort Kelder was die tot groot genoegen van de zaal, mevrouw Kruimel probeert te verleiden een wat groter tipje van de sluiter op te lichten en haar op de vrouw af te vragen of ze in de zaal al iemand was tegengekomen die ze in haar ‘praktijk’ ook als eens gezien had.

Een rondje langs de bezoekers tijdens de afsluitende borrel, leert dat het congres zonder uitzondering een dikke voldoende krijgt. Want betreft inhoud, organisatie, locatie en sfeer. Gastheren Wietse Louwes, Richard Monkau en gastvrouw Lianne Bourgonje en haar team kunnen terugkijken op een geslaagd evenement dat gelet op de vele en snelle ontwikkelingen binnen het vakgebied vaker zou mogen plaatsvinden.

Download de presentaties

Klik hier om alle presentaties in één bestand te downloaden.

Afzonderlijke presentaties:

RiskJourney – De Risk Manager ingehaald door de Risk Coach

Henk Jan Angerman – Information Security & Awareness in the Cloud

Svetlana Barovkova – Sentiment And Risk

Dave Dekkers -Cybercrime Raakt Ons Allemaal

Arno Voerman – Open Api’s

Tony de Bree – How to make money with Risk Compliance and Regtech

Tony de Bree – Geld verdienen met Risk en Compliance

Patrick Hoedjes – Solvency II one year after implementation

Menno de Weij – Privacy Compliance Big Deal of Niet

Willemieke van Gorkum – De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht

Paul Hommes – Hoe ben je verstoring of inbreuk van je integriteit voor,

David Ruis – Blockchain potentials for insurers: how can blockchain bring new services to market?

Reinier Pollmann – Omgaan met de wet bij innovaties

Peter Koppenol –  Compliance Ingehaald door RPA

‘Kansen Noord Nederland in toegankelijk maken van kennis om verandering te bewerkstelligen’

In een artikel in het Dagblad van het Noorden (31-10-2015) over het perspectief van het noorden, schetst Managing Director Wietse Louwes de bedrijfskundige problematiek van Noord Nederland en zijn visie wat betreft de kansen.

“Bij alles wat wij doen geloven wij in het mogelijk maken van verandering en dat een hechte samenwerking met klanten, professionals en collega’s de sleutel is tot succesvolle verandering en leidt tot bestendige relaties.

Wij willen de status quo doorbreken waarin de toegang tot hoogwaardige kennis slechts is voorbehouden aan grote organisaties. Dit doen wij door het beschikbaar stellen en delen van onze kennis, ervaring, technologie en netwerk en door het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve manieren voor het beschikbaar stellen van kennis.”

Wietse Louwes van Vortex Consultancy B.V. is een sterk pleitbezorger van kijken naar kansen. Niet de vraag of iets is te realiseren, maar hoe je dat doet is wat hem en zijn bedrijfskundige collega’s fascineert.

“Wat we zien gebeuren is dat traditionele economische modellen van specialisatie tot in het uiterste worden doorgevoerd. Nog nooit zijn er zo veel bedrijven gestart. Vrijwel al die bedrijven bieden een hypergespecialiseerde dienst of product aan en grote ondernemingen stoten steeds meer ondersteunende taken af. Problemen ontstaan dan wanneer organisaties verder willen komen en willen groeien. Daarvoor ontbreekt het vaak aan een integrale aanpak waarvoor bedrijfskundige kennis benodigd is.

Hoewel kleine ondernemingen door IT-ontwikkelingen steeds meer dezelfde mogelijkheden krijgen als de grotere (denk aan cloudoplossingen waarmee allerlei gespecialiseerde software betaalbaar binnen handbereik komt), geldt dit vaak niet of nauwelijks voor hoogwaardige kennis. Er is meer informatie dan ooit online beschikbaar, maar informatie is niet hetzelfde als kennis.

Consultancymaatschappijen die deze kennis bij uitstek hebben, zijn vaak niet of nauwelijks geïnteresseerd in het MKB die hierdoor niet kunnen profiteren van de kennis die ze zo hard nodig hebben. Kennis vloeit dan weg naar andere gebieden waar zich de grote bedrijven hebben gevestigd, of waar de hoofdkantoren zich bevinden en daar geldt nog het traditionele bedrijfsmodel met hoge tarieven. Het grootbedrijf kan zich de tarieven wel veroorloven en heeft daardoor wel die toegang.

Samenwerken is de sleutel tot succes. Juist doordat er zo veel specialisatie plaatsvindt, kun je door samenwerking komen tot innovatieve producten en diensten. Maar toegang tot de juiste kennis, middelen en netwerken is daarbij essentieel.

Wij bedienen zowel het grootbedrijf als het MKB, we hebben zelf allemaal voor de ‘Big Four’ consultancymaatschappijen gewerkt. Consultancy is per definitie persoonlijk. Innovatie vindt bij ons plaats in de manier waarop wij onze kennis, onze ervaring, ons netwerk en onze technologie ter beschikking stellen aan onze klanten. Recentelijk hebben wij bijvoorbeeld een servicebureau opgezet voor één van de meest traditionele bedrijfstak: pensioenfondsen. Daarmee stellen we ze in staat de uitdagingen aan te gaan waar ze nu voor staan. Hetzelfde doen we voor bijvoorbeeld trustkantoren, en voor het MKB.

En juist in die ontwikkeling ziet Vortex Consultancy kansen voor het noorden: het toegankelijk maken van de kennis om verandering te bewerkstelligen. Willen we economische groei bewerkstelligen, dan moeten we een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren met een goede infrastructuur en zorgen voor de juiste perceptie. We hebben geweldige onderwerpen om ons mee te profileren: we spelen topvoetbal, topbasketbal, we zijn in staat om jaarlijks evenementen als de TT te organiseren en de 4 mijl van Groningen. En daarnaast behoort onze universiteit tot ’s werelds beste en beschikken we over dataverbindingen die tot de verbeelding spreken. Toch beheerst berichtgeving over onze problematiek (denk aan gas) het nieuws.

Hoofdkantoren denken er niet eens over na om zich hier te gaan vestigen. Ondanks dat we op onderdelen geweldig scoren, klopt het totaalplaatje niet. Willen we de hoofdkantoren naar de regio kunnen halen, dan moet er hard gewerkt worden aan de slechte bereikbaarheid. Meer mogelijkheden liggen bij bedrijven bij wie de nadelen niet of nauwelijks een rol spelen en die optimaal kunnen profiteren van onze koppositie die we hebben op het gebied van snelle dataverbindingen, energie, life sciences, en de vele MKB-ers die onze regio kent. Wij zullen daarbij als partner onze kennis en ervaring, ons netwerk en onze technologie op innovatieve wijze beschikbaar stellen.

Klik hier voor het originele artikel zoals geplaatst in het Dagblad van het Noorden van 31-10-2015.

Hoe Vortex Consultancy m.b.v. Effectuation het grootste risk & compliance platform van Europa heeft gerealiseerd

Recentelijk heeft managing director Wietse Louwes voor het magazine Onderneem ’t (editie 2, oktober 2014) een artikel geschreven over Effectuation en hoe Vortex Consultancy met behulp van Effectuation het grootste risk & compliance platform van Europa heeft gerealiseerd.

Als je een strategie wilt bepalen voor jouw onderneming, dan heb je in de basis twee denkwijzen om dat te doen: causation en effectuation. Causation gaat er vanuit dat gebeurtenissen plaatsvinden op een voorspelbare wijze en dat de ene gebeurtenis leidt tot een andere. Deze denkwijze zullen de meesten van ons herkennen: we maken stellen onszelf een doel, bekijken wat we ervoor nodig hebben om het doel te bereiken en maken vervolgens een plan om daar te komen. De meeste ondernemers kunnen hiermee prima uit de voeten, zeker wanneer de toekomst in bepaalde mate voorspelbaar is.

We leven in een wereld waarin er bijna geen enkel product of geen enkele dienst op de markt is dat klanten niet voor ongeveer dezelfde prijs en ongeveer dezelfde eigenschappen en service van een ander zouden kunnen kopen. Klanten kiezen dus niet een product of dienst op basis van prijs of kwaliteit. Als organisatie moet je dus op andere vlakken onderscheidend vermogen creëren. Hoewel Effectuation voor de meeste ondernemingen vooral in het begin wat onnatuurlijk voelt, biedt het hierbij geweldig uitkomst. Effectuation begint bij de organisatie zelf en naar de middelen die binnen de organisatie aanwezig zijn en zoekt daar vervolgens een doel bij.

Enkele lessen die we willen delen:
– Effectuation voelt in eerste instantie vaak onnatuurlijk. Door het loslaten van plannen krijgt creativiteit de ruimte en ontstaan vaak verrassende mogelijkheden.
– Effectuation is niet per sé een vervanging voor causation. Probeer een combinatie te gebruiken van beide methoden.
– Probeer partijen te vinden met wie je kunt samenwerking en kijk daarbij hoe je elkaar kunt aanvullen. De toegevoegde waarde van de partijen is dan het grootst.

Klik hier voor het artikel. 

Is groen rijden eigenlijk wel leuk?

Voor het magazine Noord Nieuws hebben wij in 2010 samen met een aantal andere ondernemers directie auto’s getest met een groen karakter. land. Journalist Marc Klaver en fotograaf Fons Klappe van AutoWeek liepen mee met schrijfblok en camera voor een reportage in het populaire automagazine.

Klik hier om het artikel in pdf-formaat te downloaden.

Knooppunt Youngsters

Auteur(s):
Louwes, H.W. (Wietse)
Media:
Knooppunt Groningen #4; winter 2009
Downloaden:
Klik hier om het artikel als PDF-bestand te downloaden

Praktisch inzicht in de beheersing van compliance risico’s

Auteur(s): Louwes, H.W. (Wietse) en R. (Raymond) Wortel
Media: Banking & Finance #6 november / december 2009 Editie NL en BeLux
Klik hier om het artikel als PDF-bestand te downloaden

Compliance Risk Monitoring

Auteur(s): Louwes, H.W. (Wietse) en R. (Raymond) Wortel
Media: Banking & Finance #6 november / december 2008 Editie NL en BeLux
Klik hier om het artikel als PDF-bestand te downloaden

Carriere

Vacatures

Wij hebben op dit moment geen vacatures.

Sponsoring

Samen komen tot succes

Door middel van sponsoring ondersteunen wij graag onderwerpen die een belangrijke rol spelen binnen onze samenleving, waaronder sport, educatie en welzijn. Met onze sponsoring gaan wij graag constructieve langetermijnrelaties aan. Het uitgangspunt van sponsoring is het samen komen tot succes. Voorstellen die binnen deze filosofie passen, kunnen worden gericht aan:

Vortex Consultancy B.V.
T.a.v. Marketing & Communicatie
Postbus 11057
9700 CB GRONINGEN