‘Kansen Noord Nederland in toegankelijk maken van kennis om verandering te bewerkstelligen’

In een artikel in het Dagblad van het Noorden (31-10-2015) over het perspectief van het noorden, schetst Managing Director Wietse Louwes de bedrijfskundige problematiek van Noord Nederland en zijn visie wat betreft de kansen.

“Bij alles wat wij doen geloven wij in het mogelijk maken van verandering en dat een hechte samenwerking met klanten, professionals en collega’s de sleutel is tot succesvolle verandering en leidt tot bestendige relaties.

Wij willen de status quo doorbreken waarin de toegang tot hoogwaardige kennis slechts is voorbehouden aan grote organisaties. Dit doen wij door het beschikbaar stellen en delen van onze kennis, ervaring, technologie en netwerk en door het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve manieren voor het beschikbaar stellen van kennis.”

Wietse Louwes van Vortex Consultancy B.V. is een sterk pleitbezorger van kijken naar kansen. Niet de vraag of iets is te realiseren, maar hoe je dat doet is wat hem en zijn bedrijfskundige collega’s fascineert.

“Wat we zien gebeuren is dat traditionele economische modellen van specialisatie tot in het uiterste worden doorgevoerd. Nog nooit zijn er zo veel bedrijven gestart. Vrijwel al die bedrijven bieden een hypergespecialiseerde dienst of product aan en grote ondernemingen stoten steeds meer ondersteunende taken af. Problemen ontstaan dan wanneer organisaties verder willen komen en willen groeien. Daarvoor ontbreekt het vaak aan een integrale aanpak waarvoor bedrijfskundige kennis benodigd is.

Hoewel kleine ondernemingen door IT-ontwikkelingen steeds meer dezelfde mogelijkheden krijgen als de grotere (denk aan cloudoplossingen waarmee allerlei gespecialiseerde software betaalbaar binnen handbereik komt), geldt dit vaak niet of nauwelijks voor hoogwaardige kennis. Er is meer informatie dan ooit online beschikbaar, maar informatie is niet hetzelfde als kennis.

Consultancymaatschappijen die deze kennis bij uitstek hebben, zijn vaak niet of nauwelijks geïnteresseerd in het MKB die hierdoor niet kunnen profiteren van de kennis die ze zo hard nodig hebben. Kennis vloeit dan weg naar andere gebieden waar zich de grote bedrijven hebben gevestigd, of waar de hoofdkantoren zich bevinden en daar geldt nog het traditionele bedrijfsmodel met hoge tarieven. Het grootbedrijf kan zich de tarieven wel veroorloven en heeft daardoor wel die toegang.

Samenwerken is de sleutel tot succes. Juist doordat er zo veel specialisatie plaatsvindt, kun je door samenwerking komen tot innovatieve producten en diensten. Maar toegang tot de juiste kennis, middelen en netwerken is daarbij essentieel.

Wij bedienen zowel het grootbedrijf als het MKB, we hebben zelf allemaal voor de ‘Big Four’ consultancymaatschappijen gewerkt. Consultancy is per definitie persoonlijk. Innovatie vindt bij ons plaats in de manier waarop wij onze kennis, onze ervaring, ons netwerk en onze technologie ter beschikking stellen aan onze klanten. Recentelijk hebben wij bijvoorbeeld een servicebureau opgezet voor één van de meest traditionele bedrijfstak: pensioenfondsen. Daarmee stellen we ze in staat de uitdagingen aan te gaan waar ze nu voor staan. Hetzelfde doen we voor bijvoorbeeld trustkantoren, en voor het MKB.

En juist in die ontwikkeling ziet Vortex Consultancy kansen voor het noorden: het toegankelijk maken van de kennis om verandering te bewerkstelligen. Willen we economische groei bewerkstelligen, dan moeten we een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren met een goede infrastructuur en zorgen voor de juiste perceptie. We hebben geweldige onderwerpen om ons mee te profileren: we spelen topvoetbal, topbasketbal, we zijn in staat om jaarlijks evenementen als de TT te organiseren en de 4 mijl van Groningen. En daarnaast behoort onze universiteit tot ’s werelds beste en beschikken we over dataverbindingen die tot de verbeelding spreken. Toch beheerst berichtgeving over onze problematiek (denk aan gas) het nieuws.

Hoofdkantoren denken er niet eens over na om zich hier te gaan vestigen. Ondanks dat we op onderdelen geweldig scoren, klopt het totaalplaatje niet. Willen we de hoofdkantoren naar de regio kunnen halen, dan moet er hard gewerkt worden aan de slechte bereikbaarheid. Meer mogelijkheden liggen bij bedrijven bij wie de nadelen niet of nauwelijks een rol spelen en die optimaal kunnen profiteren van onze koppositie die we hebben op het gebied van snelle dataverbindingen, energie, life sciences, en de vele MKB-ers die onze regio kent. Wij zullen daarbij als partner onze kennis en ervaring, ons netwerk en onze technologie op innovatieve wijze beschikbaar stellen.

Klik hier voor het originele artikel zoals geplaatst in het Dagblad van het Noorden van 31-10-2015.