Hoe benut u de kansen van Blockchain?

Leer tijdens het Compliance & Risk Congres hoe verzekeraars de kansen van Blockchain kunnen benutten! David Ruis en Jacob Boersma (Deloitte) nemen u mee in de wereld van Blockchain en laten zien hoe real-time, betrouwbare en decentrale informatieuitwisseling kan helpen om risico’s beter te beheersen. Met voorbeelden uit de praktijk beschrijven ze hoe verzekeraars de Blockchain belofte kunnen inzetten voor fraudebestrijding en het centraal stellen van de klant.

Kijk voor het hele programma of om u in te schrijven op www.complianceriskcongres.nl!