‘Benader compliance meer als een bedrijfskundige discipline’

Uit een recent onderzoek dat Michael Page in samenwerking met het Risk & Compliance Platform Europe onder Nederlandse compliance officers heeft uitgevoerd blijkt dat de toegenomen regeldruk in de financiële sector zijn doel voorbij dreigt te schieten. De vraag die zich opwerpt is natuurlijk of het echt de toegenomen regeldruk is of zijn het misschien de Nederlandse compliance officers die zich wellicht iets te veel aan het verleden willen vastklampen? In een artikel op het Risk & Compliance Platform Europe wordt daarom de vraag gesteld of de compliance officer is doorgeschoten of de regelgeving. In het artikel geeft managing director Wietse Louwes zijn visie in antwoord op deze vraag:

“We moeten onderscheid maken tussen enerzijds de sterk toegenomen regeldruk en anderzijds de wijze waarop we met deze toename omgaan. Niemand zal ontkennen dat de regeldruk voor banken in Europa enorm is toegenomen. We neigen daarin zelfs naar overregulering met het gevaar dat we straks niet meer kunnen concurreren met banken buiten Europa. Verder moeten we gezamenlijk van het idee af dat compliance een juridische discipline is dat op afstand van de business zorgt voor het voldoen aan wet- en regelgeving. Compliance moet meer worden benaderd als een bedrijfskundige discipline, waarbij producten, diensten, processen, systemen, et cetera als kern van de organisatie leidend zijn, met wet- en regelgeving als omgevingsvariabele. En waarbij de compliancefunctie de echte business ter zijde staat bij het vertalen van wet- en regelgeving naar bruikbare concepten. Juist daar is een competitief voordeel te behalen.”

Klik hier voor het artikel.