Consulting Services

Risk Management

Met onze risicomanagement dienstverlening helpen wij onze cliënten bij het in kaart brengen, kwantificeren en beheersen van hun bedrijfsrisicos (zowel operationeel als financieel) door het uitvoeren van risk assessments, het opstellen van de benodigde beheersmaatregelen en het monitoren van de werking ervan. Degelijk risicomanagement helpt de organisatie bij het nemen van gefundeerde beslissingen. Daarnaast adviseren wij onze cliënten bij het integreren van “losse” elementen van risicomanagement naar een organisatiewijd risicomanagement raamwerk (Enterprise Risk Management; ERM).

Strategie & Operations

Binnen Strategie en operations vallen onder meer onze diensten op het gebied van:

  • Business Process Management
  • Operational Auditing
  • Kwaliteitsmanagement & assurance

Met Business Process Management (BPM) richten wij ons op het inrichten, beschrijven, modelleren, analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen. Niet alleen worden hiermee de bedrijfsprocessen in kaart gebracht, maar kunnen door middel van procesanalyse quick wins zichtbaar worden gemaakt aan de hand waarvan een actieplan kan worden opgesteld. Daarnaast hoort ook de inrichting van de administratieve organisatie (AO) en interne controles (IC) tot de aandachtsgebieden waarmee betrouwbaarheid van informatievoorziening wordt gegarandeerd. Ook richt BPM zich op het vertalen van de eisen voor compliance en risicomanagement naar concrete maatregelen in de procesinrichting.

Onze operational auditing diensten richten zich op het controleren van processen. Zo voeren wij onder meer audits uit in het kader van kwaliteitsmanagement, of in het kader van compliance risk management. Daarnaast helpen wij onze cliënten bij het inrichten van hun interne auditorganisatie, trainen wij hun medewerkers en zorgen wij voor gedegen “audit trails” om de werking van de processen aantoonbaar te kunnen maken.

Onze diensten voor kwaliteitsmanagement heeft als doel de bedrijfsprocessen continu te verbeteren en te optimaliseren om zodoende de klanttevredenheid te verhogen doordat men in staat is beter te voldoen aan de eisen van deze klanten.Wij helpen onze cliënten bij het inrichten van kwaliteitsmanagement binnen hun organisatie en hun processen hiermee in lijn te brengen. Zo adviseren wij onder meer hoe te voldoen aan de ISO 9001:2000 normen. Daarnaast lichten wij de processen door, stellen wij verbeterplannen op en voeren we pre-audits uit. ook kunnen de medewerkers worden getraind en zorgen wij voor een naadloze implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Compliance

De laatste jaren hebben organisaties te maken met steeds meer wet- en regelgeving. Nieuwe wetten volgen elkaar in snel tempo op. De sancties die staan op het niet voldoen hieraan (non-compliance), lijken steeds zwaarder te worden en ook het toezicht op naleving lijkt toe te nemen. Hierdoor staan financiële instellingen steeds vaker bloot aan aanzienlijke compliancerisico’s.

Wij helpen onze cliënten bij het (aantoonbaar) voldoen aan de voor hen relevante wet- en regelgeving en standaarden. Wij stellen projecten op met behulp waarvan compliance wordt gerealiseerd. Daarnaast brengen we hun compliance framework in kaart en voeren wij compliance scans voor ze uit.

Onze expertise ligt op: Anti-Money Laundering (3e Europese richtlijn, WWFT, WFT), klantintegriteit, MiFID, FATCA, Dodd-Frank, Market Abuse Detection(High-Frequency Trading, Alghorithmic Trading), Sarbanes-Oxley (SOx), Tabaksblat, Target2, CobiT, Suspicious Customer Activity Monitoring, en de Bribery Act.

Onze dienstverlening:

Meer over ons